build a website for free

# politikalarımız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı, 

• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi, 

• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı 

Taahhüt ederiz.


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı, 

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı, 

• Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı, 

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi, 

• Sürekli gelişmeyi sağlamayı 

Taahhüt ederiz. 


ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi aracılığı ile;

• Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak, 

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personellerimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak, 

• İş Sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,

• Yürürlükteki iş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır, 

• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulamaktır. 

 Taahhüt ederiz. 


Adres

Varlık Mah. Yakacık Sokak No:11 Yenimahalle / ANKARA

İletişim

: info@ralyapi.com
   : +90 (0312) 335 06 28
   : +90 (0312) 335 06 18